Повече от 160 учители по програма Заедно в час ще преподават през новата учебна година