Повече от 150 ученици се впускат в Голямото приключение „От мен зависи“ в София