Повече от 1300 души кандидатстваха за учители по програмата на "Заедно в час”