Повече от 110 учители от програмата на “Заедно в час” ще преподават през новата учебна година