Потребителско проучване на EOS показва, че инфлацията изостря вниманието на европейците при управлението на финансите им