„Post-ERP Era!“ представи основните етапи в еволюцията на ERP системите