Последен краен срок за кандидатстване по програма ,,Заедно в час” - 1 май 2017г.