Посетителите на кина Арена получават комплимент от Visa