Половината от младите потребители считат, че е приемливо да купуват фалшификати