Половината от децата в България са попадали на неприлично съдържание онлайн