„Политически анализ“ е новата услуга на водещата медиа мониторинг компания HeadLine