Покана за участие във workshop "Добри европейски практики за механизмите за контрол и насърчаване на превръщането на отпадъците в ресурс"