Покана за представяне на иновативна услуга: „Достъпен туризъм в община Рила чрез асистенти на туристи с увреждания“