Покана за първа копка и откриваща конференция по проект Рекултивация на общинско депо