Покана за медиите: Кръгла маса „Интеграция на ромските деца в училище - предизвикателства и подходи за преодоляването им”, 31.07.2013 г.