Покана за кръгла маса - приобщване и участие на ромите