Подкрепа за партньорските отношения след изпитанията на изолация