Почти 50% от населението в Европа страда от поне един кожен проблем или болест