По предложение на WWF е обявена нова защитена местност по Дунав