Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е домакин на най-мащабния форум в областта на химичната наука