Пловдивска гимназия участва в пилотната програма на Visa в България за финансова грамотност