Плодовите вина за първи път в самостоятелна категория на „Винария 2024“