„Плети с тениска“ – проект за рециклиране на текстил, e победител в академия „Иновация в действие 2017/2018“