Плащането с кредитна карта води до 100% по-големи харчове