„Пиринско“ представя нов реализиран проект на обновена публична градинка в родния Благоевград