Пилотът Николай Калайджиев преследва нов световен рекорд на 18 юни, на изложение INTER DRONE EXPO