Paysafe България дарява компютри на училища в страната