Първото за България 6-дневно състезание поставя под изпитание силата на духа на 8 бегачи