Първо заседание по делото за промените в плана за управление на Национален парк Пирин