Първо поколение дигитални родители се учат как да предпазят децата си в интернет на родителски форум „От нас зависи“