Първи продукт на проект SayIT - Наръчник за меки умения за ИТ Професионалисти