Партньорите и бизнес клиентите на Brother в Европа спестиха 295 тона CO2 през 2022 г.