ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ: "Ролята на Агенция "Митници" в председателството на ЕС"