ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВОТО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”