“ПРИКАЗКИ БЕЗ КРАЙ“ И ДОБРОВОЛЦИ ИЗЧИСТИХА И ОСВЕЖИХА ДВОРОВЕТЕ ОКОЛО ПЕДИАТРИЧНИ КЛИНИКИ В СТРАНАТА