ПГОХХТ "Проф. Асен Златаров", гр. Шумен организира събития с фокус кръгова икономика и рециклиране