Отвори врати първата в България детска медицинска лаборатория