Относно: ВСУ „Черноризец Храбър“ стартира прием за летен семестър 23 януари 2019 г.