Отличната подготовка на инженери в УХТ им гарантира успешна реализация