Откриват обновената Целодневна детска градина №9 „Приказка“ в гр. Търговище