Откриване на изложба за международното хуманитарно право