Откога се предвиждаше конфронтация със САЩ, коментар на Рен Жънгфей