Отбор Da Vinci от София е големият победител в „Национална финансиада“ на Банка ДСК