От 15 до 21 август Бургас ще е сцена на дизайна и архитектурата