Освобождаване от веригите на миналото – прощаване на родителите, прощаване на себе си