Остава по-малко от месец до крайния срок за кандидатстване по програма Заедно в час - 1 май 2017г.