Осигуряване на 13 нови работни места в компания ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС