Още пет дни “Заедно в час” набира участници в програмата си, които ще преподават като учители от септември 2019 г.