Ортодоксалният орден на Хоспиталиерите дари книги на община „Родопи“