Ортодоксалният орден на Хоспиталиерите дари книги на болни деца и на читалища в община Родопи